flickr linkedin
....

Kipa Kalite

Kipa, müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için müşterilerine sağlıklı şartlarda, sağlıklı ürünler sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ürünler, satın alma aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda titizlikle kontrol edilmektedir.

KİPA KALİTE

Kipa Kalite

Kipa, müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için müşterilerine sağlıklı şartlarda, sağlıklı ürünler sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ürünler, satın alma aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda titizlikle kontrol edilmektedir.

Ürün Aldığımız Tedarikçilerimizi Denetliyoruz!

Tedarikçi seçimine büyük önem veren Kipa, tedarikçilerin uygulamalarını takip etmekte ve tedarikçilerinin performanslarını artırmaları yönünde onlara yardım ve rehberlik sunmakta olup tedarikçi firmaların üretim tesisleri denetlenmektedir. Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalardan ürün satın alımı yapılmamaktadır.

Her tedarikçimiz 2 günlük denetime tabii tutulmakta olup;

 

  • 1. Gün denetiminde tedarikçilerimizin ürün güvenliği uygulalamaları uluslararası boyutta Kabul gören BRC Global Market checklisti ile kontrol edilmekte ve başarılı olan tedarikçilerimiz,  BRC portal’a giriş hakkı kazanmaktadır.
  • 2. Gün denetiminde ise tedarikçilerimizin operasyonel faliyetlerini gerçekleştirirken çevreye, insana, etik ve sosyal kurallara uyumlu üretim yapıp yapmadıkları GC-SEDEX bazlı ve yine uluslararası boyutta kabul gören checklist ile kontrol edilmekte ve başarılı olan tedarikçilerimiz GC-SEDEX sertifikası verilmektedir.

Kipa, ürün sağlığı konusunda Uluslararası ölçekte standartların gereklerini yerine getirmekte ve her ürünün daha ilk alım aşamasından nihai tüketiciye ulaştığı noktaya kadarolan süreçlerini kontrol altına almaktadır. Satışa sunulan ve sunulacak olan tüm ürünler, özel hazırlanmış yasal mevzuat kriterleri doğrultusunda, kalite uzmanları tarafından periyodik olarak izlenmektedir.

Kipa markalı ürünler, üretimden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada titizlikle kontrol edilmektedir. Ürünlerin performansları; üretim öncesi ve sonrasında periyodik olarak yapılan tesis denetimleri, yasal mevzuat ve Kipa parametreleri kapsamında içerik ve kalite analizleri ve tat panelleri ile düzenli olarak takip edilmekte, dağıtım merkezi mal kabulünden mağaza mal kabulü, hatta reyonda durduğu süre içerisinde kontrol süreçlerinden geçmektedir. 

Tedarikçilerden Gelen Ürünleri Kontrol Ediyor ve Uygun Koşullarda Muhafaza Edip Mağazalarımıza Sevk Ediyoruz!

Kipa Ticaret A.Ş’nin, Dağıtım Merkezive mağazalarına tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen ürünler, her mal kabulde kontrol edilmekte, sadece kontrol sonuçları uygun olan ürünlerin mal kabulü yapılmaktadır.

Kipa Dağıtım Merkezinde, kalite kontrol laboratuvarları mevcut olup, tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen tüm ürünler mal kabul sırasında Kipa Kalite Uzmanları tarafından kontrol edilmektedir.Gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan soğuk zincir, ürünlerin dağıtım merkezlerindeki ilk kabul, depolama, sevkiyatı ile müşterilere sunulduğu ana kadar kesintisiz kontrolü sağlanmaktadır. 

 

Mağazalarımızda Satışta Olan Ürünlerimizi ve Uygulamalarımızı Denetliyoruz!

Reyonlarda satılan gıda ve gıda dışı ürünlerin yasal mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek amacı ile, konusunda uzman akredite bağımsız laboratuvarlarında yıllık olarak ortlama 7000-10.000 adet ürüne doğrulama analizleri yaptırılmaktadır.

 

Yapılan ürün analizleri neticesinde, sağlanan iyileştirmelerle müşterilerin mevzuata uygun, güvenli, sağlıklı ürün tüketimi sağlanırken, aynı zamanda tedarikçi firmaların ürünlerinde sürekli iyileştirme yapılarak bilimsel verilere dayalı katma değer yaratılmaktadır.

 

Kipa Ticaret A.Ş’nin tüm mağazalarında kalite ve gıda güvenliği sistemlerinin tüm gereklilikleri, tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş ve her aşamadaki iş süreçlerine dahil edilmiştir.

Mağaza operasyon süreçlerinde, gıda güvenliğini etkileyen kritik kontrol noktaları günlük ve haftalık bazda oluşturulan kontrol formları ile takip edilmektedir. Son kullanma tarihi kontrolleri, sıcaklık kontrolleri, izlenebilirlik kontrolleri ise bu sistemin izlenmesine ilişkin kayıtlı yapılan uygulamalardan sadece bir kaçıdır.

Mağazalarımızda, kalite ve gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, etkinliğinin arttırılması amacı ile habersiz olarak bağımsız dış kurum tarafından ve Kipa Kalite Uzmanları tarafından denetlenmektedir. Denetimler esnasında analiz örnekleri ile temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının kontrolü de sağlanmaktadır. Ayrıca, kalite ve gıda güvenliği bilincini artırmak, uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanlara periyodik eğitimler verilmektedir.